גמרא עוז והדר - אדום - שבת

גמרא עוז והדר - אדום - שבת